NKHest – Nordisk Kurssenter for Hestesport

Vi ønsker å gjøre kunnskapen om hestehold og hestesport tilgjengelig for alle, og jobber for å øke hestevelferden og sikkerheten rundt håndtering og omgang med hest i Norge. Vi mener at kunnskap om hest og sikkerhet er avgjørende for å unngå skader og ulykker i hestehold og hestesport.

NKHest er stolte av å tilby teoretiske kurs av høy kvalitet, og vil alltid jobbe for å gi deg den beste opplevelsen. Vi håper du vil finne våre kurs nyttige og lærerike, og at du vil bli med oss på reisen mot økt kunnskap, sikkerhet, mangfold og hestevelferd i Norge.